eFaktura
Dokumenty dotyczące faktur elektronicznych :
  1. Oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej
     
  2. Zmiana adresu e-mail do przesyłania faktury elektronicznej

  3. Oświadczenie o wycofaniu akceptacji faktur w formie elektronicznej

  4. Upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu

  5. Przewodnik

  6. Regulamin korzystania z faktury elektronicznej
Jeżeli w roku 2021 otrzymałeś od nas Fakturę korygującą prosimy o przesłanie poniższego Porozumienia

Porozumienie w sprawie podatku należnego / naliczonego wynikającego z wystawionych faktur korygujących

 
    Dokumenty po wydrukowaniu i zeskanowaniu prześlij przez poniższy formularz. 
 
Prosimy o przesyłanie dokumentów tylko i wyłącznie za pośrednictwem powyższego formularza.
by SolEx B2B